Praat Lokaal

Uitgelicht

Het Praat Lokaal is een ontmoetingsplek voor ouders, hun familieleden en andere betrokkenen. In een ontspannen sfeer kun je met elkaar praten over een bepaald thema en hierover je ervaringen en tips uitwisselen. Maar ook kun je informatie krijgen over zaken die te maken hebben met de opvoeding van je kind of je rol als ouder.

Het onderlinge contact is een belangrijk onderdeel van het Praat Lokaal.  De bijeenkomsten kennen een informeel karakter en richten zich –in tegenstelling tot professionele hulpgroepen- niet op een specifieke hulpvraag en de bijbehorende behandeling. Mocht er opvoedhulp nodig zijn dan kunnen wij je helpen door je in de juiste richting te wijzen. De ouders bepalen gezamenlijk de onderwerpen van gesprek. In een veilige omgeving kunnen je ervaringen uitwisselen, gevoelens uiten en elkaar helpen met praktische tips en handvatten. Het kan ook een springplank zijn voor het opbouwen van een eigen sociaal netwerk.

Het Praat Lokaal kent hoofdthema’s zoals autisme, scheiding, alleenstaand opvoeden, hsp, etc. Ieder thema kent zijn eigen bijeenkomsten(reeks) met verschillende onderwerpen. Wij spelen hierbij in op de behoeften van de ouders door deze bij aanmelding te inventariseren. Tijdens een bijeenkomst wordt er een onderdeel van een hoofdthema uitgewerkt. Voorbeeld thema autisme: Hoe combineer je een sociaal leven met autisme? Of hoe creëer je begrip naar je omgeving.

Met (zelf)vertrouwen opvoeden
Door andere ouders te ontmoeten ervaar je veel (h)erkenning, je ziet dat je niet de enige bent. Er is begrip voor je situatie, je kunt er kennis en ervaringen uitwisselen en tips en ideeën krijgen van andere ouders. Dit draagt bij aan je zelfvertrouwen in je rol als ouder wat weer bijdraagt aan de balans van je gezin waarin de kinderen veilig kunnen opgroeien.

Voor en door ouders
Een groepje ouders zet zich vrijwillig in om de avonden te organiseren. Tijdens de bijeenkomsten wordt er gebruik gemaakt van inspirerende gespreksvormen. Op verzoek kan er een (ervarings)deskundige worden uitgenodigd die informatie geeft over het thema.

Deelname en aanmelden
De bijeenkomsten worden meestal maandelijks gehouden op een vaste avond. Deelname is gratis (na aanmelding). De bijeenkomsten zijn doorlopend en vrijblijvend - je kunt op elk moment instappen. Zie de agenda op deze website en ontdek welke Praat Lokalen er in de gemeente De Bilt actief zijn.

 

Ouders Lokaal debilt

Lokaal samenwerking

Ouders lokaal is een samenwerking tussen ouders het CJG en MENS De Bilt.